Gibraltar

  0
  27
  Quốc gia
  Thành lập 1895
  Sân vận động Victoria Stadium
  Lịch thi đấu
  Kết quả thi đấu
  Cầu thủ
  Chuyển nhượng
  Tiểu sử
  Victoria Stadium Tháng Mười Một 19, 2019 02:45
  Gibraltar
  1 6
  Thuỵ Sĩ
  Tháng Mười Một 19, 2019 02:45
  Victoria Stadium
  Gibraltar
  1
  6
  Thuỵ Sĩ
  Parken (Telia Parken) Copenhagen, Đan Mạch Tháng Mười Một 16, 2019 02:45
  Đan Mạch
  6 0
  Gibraltar
  Tháng Mười Một 16, 2019 02:45
  Parken (Telia Parken) Copenhagen, Đan Mạch
  Đan Mạch
  6
  0
  Gibraltar
  Victoria Stadium Tháng Mười 16, 2019 01:45
  Gibraltar
  2 3
  Georgia
  Tháng Mười 16, 2019 01:45
  Victoria Stadium
  Gibraltar
  2
  3
  Georgia
  Tháng Chín 8, 2019 23:00
  Thuỵ Sĩ
  4 0
  Gibraltar
  Tháng Chín 8, 2019 23:00
  Thuỵ Sĩ
  4
  0
  Gibraltar
  Victoria Stadium Tháng Chín 6, 2019 01:45
  Gibraltar
  0 6
  Đan Mạch
  Tháng Chín 6, 2019 01:45
  Victoria Stadium
  Gibraltar
  0
  6
  Đan Mạch
  Aviva Stadium (Dublin Arena) Tháng Sáu 11, 2019 01:45
  Rep. Of Ireland
  2 0
  Gibraltar
  Tháng Sáu 11, 2019 01:45
  Aviva Stadium (Dublin Arena)
  Rep. Of Ireland
  2
  0
  Gibraltar
  Boris Paichadze Dinamo Arena Tháng Sáu 7, 2019 23:00
  Georgia
  3 0
  Gibraltar
  Tháng Sáu 7, 2019 23:00
  Boris Paichadze Dinamo Arena
  Georgia
  3
  0
  Gibraltar
  Player Position
  K. Goldwin Goalkeeper 5 4 425 0 0 0 0 4
  Player Position
  A. Bardon 2 1 157 0 0 0 0 0 0 0
  A. Mouelhi Defender 3 3 246 0 0 0 0 0 0 0
  A. Pons Midfielder 6 1 163 0 0 0 0 0 0 0
  A. Priestley Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andrew Hernandez 5 3 258 1 0 0 0 0 0 0
  Anthony Hernandez Forward 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
  B. Banda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  B. Power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  D. Coleing 3 3 205 0 0 0 0 0 0 0
  E. Barnett 5 1 171 0 0 0 0 0 0 0
  E. Britto 6 5 408 1 0 0 0 0 0 1
  E. Jolley Defender 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0
  E. Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  J. Buhagiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  J. Chipolina Defender 7 7 622 2 0 0 0 0 1 0
  J. Coombes Forward 3 0 73 0 0 0 0 0 0 0
  J. Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  J. Mascarenhas-Olivero Defender 6 6 540 3 0 0 0 0 0 0
  J. Pusey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  J. Sergeant Midfielder 7 7 623 2 0 0 0 0 0 0
  L. Annesley Defender 4 4 311 0 0 0 0 0 0 0
  L. Casciaro Forward 5 5 317 0 0 0 1 0 0 0
  L. Walker Midfielder 7 7 630 1 0 0 0 0 0 0
  M. Cafer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  M. Hassan 3 3 232 1 0 0 0 0 0 0
  R. Chipolina Defender 7 7 630 1 0 0 1 0 0 0
  R. Styche Forward 2 0 46 1 0 0 1 0 0 0
  T. De Barr Forward 7 7 584 0 0 0 0 0 0 0
  Chưa có dữ liệu