0
  16

  Cúp Bóng đá Nam Mỹ Copa America

  2020-2021
  Vòng bảng
  Bảng A
  #
  Câu lạc bộ
  Tr
  Th
  H
  B
  BT
  BB
  HS
  Đ
  1
  >
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2
  >
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  3
  >
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  4
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Brazil
  Venezuela
  Peru
  Bolivia
  1 Brazil
  2 Venezuela
  3 Peru
  4 Bolivia
  1
  2
  5
  Tuần lễ thi đấu - Ngày thi đấu 1
  Tháng Sáu 14, 2021 05:00
  Brazil
  - -
  Venezuela
  Tháng Sáu 14, 2021 05:00
  Brazil
  -
  -
  Venezuela
  Tuần lễ thi đấu - Ngày thi đấu 2
  Tháng Sáu 18, 2021 08:00
  Peru
  - -
  Brazil
  Tháng Sáu 18, 2021 08:00
  Peru
  -
  -
  Brazil
  Tuần lễ thi đấu - Ngày thi đấu 5
  Tháng Sáu 29, 2021 08:00
  Venezuela
  - -
  Peru
  Tháng Sáu 29, 2021 08:00
  Venezuela
  -
  -
  Peru
  Bảng B
  #
  Câu lạc bộ
  Tr
  Th
  H
  B
  BT
  BB
  HS
  Đ
  1
  >
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2
  >
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  3
  >
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  4
  >
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Colombia
  Argentina
  Paraguay
  Qatar
  1 Colombia
  2 Argentina
  3 Paraguay
  4 Qatar
  3
  5
  Tuần lễ thi đấu - Ngày thi đấu 3
  Tháng Sáu 20, 2021 06:00
  Argentina
  - -
  Paraguay
  Tháng Sáu 20, 2021 06:00
  Argentina
  -
  -
  Paraguay
  Tuần lễ thi đấu - Ngày thi đấu 5
  Tháng Sáu 29, 2021 08:00
  Qatar
  - -
  Colombia
  Tháng Sáu 29, 2021 08:00
  Qatar
  -
  -
  Colombia
  Bảng C
  #
  Câu lạc bộ
  Tr
  Th
  H
  B
  BT
  BB
  HS
  Đ
  1
  >
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2
  >
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  3
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Uruguay
  Chile
  Ecuador
  1 Uruguay
  2 Chile
  3 Ecuador
  3
  Tuần lễ thi đấu - Ngày thi đấu 3
  Tháng Sáu 19, 2021 06:00
  Uruguay
  - -
  Chile
  Tháng Sáu 19, 2021 06:00
  Uruguay
  -
  -
  Chile