Lịch Thi Đấu

VLEAGUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Matchweek 1
06/03/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Than Quang Ninh
06/03/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1
0
Than Quang Ninh
06/03/2020 5:00 PM
Quang Nam
1 3
Ho Chi Minh City
06/03/2020 5:00 PM
Quang Nam
1
3
Ho Chi Minh City
07/03/2020 7:00 PM
Ha Noi
4 2
Nam Dinh
07/03/2020 7:00 PM
Ha Noi
4
2
Nam Dinh
08/03/2020 3:00 PM
Ha Noi TT
0 1
Viettel
08/03/2020 3:00 PM
Ha Noi TT
0
1
Viettel
08/03/2020 5:00 PM
Binh Duong
1 0
Da Nang
08/03/2020 5:00 PM
Binh Duong
1
0
Da Nang
08/03/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0 1
Hai Phong
08/03/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0
1
Hai Phong
08/03/2020 7:00 PM
Sai Gon
0 0
Song Lam Nghe An
08/03/2020 7:00 PM
Sai Gon
0
0
Song Lam Nghe An
Matchweek 2
13/03/2020 5:00 PM
Hai Phong
1 1
Quang Nam
13/03/2020 5:00 PM
Hai Phong
1
1
Quang Nam
14/03/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 0
Binh Duong
14/03/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
0
Binh Duong
14/03/2020 6:00 PM
Nam Dinh
2 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
14/03/2020 6:00 PM
Nam Dinh
2
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
15/03/2020 5:00 PM
Da Nang
1 4
Sai Gon
15/03/2020 5:00 PM
Da Nang
1
4
Sai Gon
15/03/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3 1
Ha Noi
15/03/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3
1
Ha Noi
15/03/2020 7:00 PM
Viettel
3 3
Hoang Anh Gia Lai
15/03/2020 7:00 PM
Viettel
3
3
Hoang Anh Gia Lai
15/03/2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
1 0
Thanh Hóa
15/03/2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
1
0
Thanh Hóa
Matchweek 3
05/06/2020 5:00 PM
Hai Phong
0 0
Ho Chi Minh City
05/06/2020 5:00 PM
Hai Phong
0
0
Ho Chi Minh City
05/06/2020 6:00 PM
Nam Dinh
1 2
Viettel
05/06/2020 6:00 PM
Nam Dinh
1
2
Viettel
05/06/2020 7:00 PM
Sai Gon
0 0
Binh Duong
05/06/2020 7:00 PM
Sai Gon
0
0
Binh Duong
06/06/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 0
Da Nang
06/06/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
0
Da Nang
06/06/2020 5:00 PM
Quang Nam
2 1
Thanh Hóa
06/06/2020 5:00 PM
Quang Nam
2
1
Thanh Hóa
06/06/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
0 2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
06/06/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
0
2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
06/06/2020 7:00 PM
Ha Noi
3 0
Hoang Anh Gia Lai
06/06/2020 7:00 PM
Ha Noi
3
0
Hoang Anh Gia Lai
Matchweek 4
11/06/2020 5:00 PM
Binh Duong
5 0
Hai Phong
11/06/2020 5:00 PM
Binh Duong
5
0
Hai Phong
11/06/2020 5:00 PM
Da Nang
6 1
Quang Nam
11/06/2020 5:00 PM
Da Nang
6
1
Quang Nam
11/06/2020 7:00 PM
Viettel
1 1
Than Quang Ninh
11/06/2020 7:00 PM
Viettel
1
1
Than Quang Ninh
12/06/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Nam Dinh
12/06/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1
0
Nam Dinh
12/06/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0 0
Song Lam Nghe An
12/06/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0
0
Song Lam Nghe An
12/06/2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 1
Ha Noi TT
12/06/2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
1
Ha Noi TT
12/06/2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
0 1
Sai Gon
12/06/2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
0
1
Sai Gon
Matchweek 5
17/06/2020 5:00 PM
Quang Nam
1 2
Binh Duong
17/06/2020 5:00 PM
Quang Nam
1
2
Binh Duong
17/06/2020 5:00 PM
Hai Phong
0 1
Than Quang Ninh
17/06/2020 5:00 PM
Hai Phong
0
1
Than Quang Ninh
17/06/2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
3 0
Viettel
17/06/2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
3
0
Viettel
18/06/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1 1
Sai Gon
18/06/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1
1
Sai Gon
18/06/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
1 0
Nam Dinh
18/06/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
1
0
Nam Dinh
18/06/2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0 0
Da Nang
18/06/2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
0
Da Nang
18/06/2020 7:00 PM
Ha Noi
0 1
Song Lam Nghe An
18/06/2020 7:00 PM
Ha Noi
0
1
Song Lam Nghe An
Matchweek 6
23/06/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 3
Ho Chi Minh City
23/06/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
3
Ho Chi Minh City
23/06/2020 6:00 PM
Nam Dinh
0 2
Hai Phong
23/06/2020 6:00 PM
Nam Dinh
0
2
Hai Phong
23/06/2020 7:00 PM
Viettel
1 2
Thanh Hóa
23/06/2020 7:00 PM
Viettel
1
2
Thanh Hóa
24/06/2020 5:00 PM
Binh Duong
0 2
Ha Noi
24/06/2020 5:00 PM
Binh Duong
0
2
Ha Noi
24/06/2020 5:00 PM
Da Nang
3 1
Hoang Anh Gia Lai
24/06/2020 5:00 PM
Da Nang
3
1
Hoang Anh Gia Lai
24/06/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3 1
Quang Nam
24/06/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3
1
Quang Nam
24/06/2020 7:00 PM
Sai Gon
1 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
24/06/2020 7:00 PM
Sai Gon
1
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Matchweek 7
29/06/2020 5:00 PM
Quang Nam
0 3
Viettel
29/06/2020 5:00 PM
Quang Nam
0
3
Viettel
29/06/2020 5:00 PM
Hai Phong
0 0
Hoang Anh Gia Lai
29/06/2020 5:00 PM
Hai Phong
0
0
Hoang Anh Gia Lai
29/06/2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
2 2
Da Nang
29/06/2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
2
2
Da Nang
30/06/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
2 0
Than Quang Ninh
30/06/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
2
0
Than Quang Ninh
30/06/2020 6:00 PM
Nam Dinh
3 0
Song Lam Nghe An
30/06/2020 6:00 PM
Nam Dinh
3
0
Song Lam Nghe An
30/06/2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 1
Binh Duong
30/06/2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
1
Binh Duong
30/06/2020 7:15 PM
Ha Noi TT
0 1
Sai Gon
30/06/2020 7:15 PM
Ha Noi TT
0
1
Sai Gon
Matchweek 8
05/07/2020 5:00 PM
Quang Nam
2 1
Song Lam Nghe An
05/07/2020 5:00 PM
Quang Nam
2
1
Song Lam Nghe An
05/07/2020 5:00 PM
Hai Phong
0 2
Sai Gon
05/07/2020 5:00 PM
Hai Phong
0
2
Sai Gon
05/07/2020 7:15 PM
Viettel
1 1
Ha Noi TT
05/07/2020 7:15 PM
Viettel
1
1
Ha Noi TT
06/07/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0 3
Da Nang
06/07/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0
3
Da Nang
06/07/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
06/07/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
1
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
06/07/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3 2
Nam Dinh
06/07/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
3
2
Nam Dinh
06/07/2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
1 2
Binh Duong
06/07/2020 7:15 PM
Ho Chi Minh City
1
2
Binh Duong
Matchweek 9
11/07/2020 5:00 PM
Binh Duong
1 1
Hoang Anh Gia Lai
11/07/2020 5:00 PM
Binh Duong
1
1
Hoang Anh Gia Lai
11/07/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
0 3
Ho Chi Minh City
11/07/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
0
3
Ho Chi Minh City
11/07/2020 7:15 PM
Viettel
4 0
Hai Phong
11/07/2020 7:15 PM
Viettel
4
0
Hai Phong
12/07/2020 5:00 PM
Da Nang
1 1
Ha Noi TT
12/07/2020 5:00 PM
Da Nang
1
1
Ha Noi TT
12/07/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12/07/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12/07/2020 6:00 PM
Nam Dinh
1 0
Quang Nam
12/07/2020 6:00 PM
Nam Dinh
1
0
Quang Nam
12/07/2020 7:15 PM
Sai Gon
3 0
Thanh Hóa
12/07/2020 7:15 PM
Sai Gon
3
0
Thanh Hóa
Matchweek 10
17/07/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
3 1
Quang Nam
17/07/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
3
1
Quang Nam
17/07/2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 0
Ho Chi Minh City
17/07/2020 6:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
0
Ho Chi Minh City
17/07/2020 7:15 PM
Ha Noi TT
1 0
Hai Phong
17/07/2020 7:15 PM
Ha Noi TT
1
0
Hai Phong
18/07/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1 2
Viettel
18/07/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
1
2
Viettel
18/07/2020 5:00 PM
Da Nang
1 2
Than Quang Ninh
18/07/2020 5:00 PM
Da Nang
1
2
Than Quang Ninh
18/07/2020 5:00 PM
Binh Duong
0 1
Thanh Hóa
18/07/2020 5:00 PM
Binh Duong
0
1
Thanh Hóa
18/07/2020 7:15 PM
Sai Gon
3 0
Nam Dinh
18/07/2020 7:15 PM
Sai Gon
3
0
Nam Dinh
Matchweek 11
23/07/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0 0
Hoang Anh Gia Lai
23/07/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
0
0
Hoang Anh Gia Lai
23/07/2020 6:00 PM
Nam Dinh
1 1
Binh Duong
23/07/2020 6:00 PM
Nam Dinh
1
1
Binh Duong
23/07/2020 7:15 PM
Viettel
1 1
Da Nang
23/07/2020 7:15 PM
Viettel
1
1
Da Nang
24/07/2020 5:00 PM
Hai Phong
1 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
24/07/2020 5:00 PM
Hai Phong
1
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
24/07/2020 5:00 PM
Quang Nam
3 3
Sai Gon
24/07/2020 5:00 PM
Quang Nam
3
3
Sai Gon
24/07/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
2 0
Song Lam Nghe An
24/07/2020 6:00 PM
Than Quang Ninh
2
0
Song Lam Nghe An
24/07/2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
0 3
Ha Noi TT
24/07/2020 7:00 PM
Ho Chi Minh City
0
3
Ha Noi TT
Matchweek 12
29/07/2020 5:00 PM
Than Quang Ninh
- -
Binh Duong
29/07/2020 5:00 PM
Than Quang Ninh
-
-
Binh Duong
29/07/2020 5:00 PM
Da Nang
- -
Hai Phong
29/07/2020 5:00 PM
Da Nang
-
-
Hai Phong
29/07/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
- -
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
29/07/2020 5:00 PM
Thanh Hóa
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
29/07/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
- -
Hoang Anh Gia Lai
29/07/2020 5:00 PM
Song Lam Nghe An
-
-
Hoang Anh Gia Lai
29/07/2020 5:00 PM
Viettel
- -
Sai Gon
29/07/2020 5:00 PM
Viettel
-
-
Sai Gon
29/07/2020 5:00 PM
Quang Nam
- -
Ha Noi TT
29/07/2020 5:00 PM
Quang Nam
-
-
Ha Noi TT
29/07/2020 5:00 PM
Ho Chi Minh City
- -
Nam Dinh
29/07/2020 5:00 PM
Ho Chi Minh City
-
-
Nam Dinh
Matchweek 13
03/08/2020 5:00 PM
Hai Phong
- -
Song Lam Nghe An
03/08/2020 5:00 PM
Hai Phong
-
-
Song Lam Nghe An
03/08/2020 5:00 PM
Binh Duong
- -
Viettel
03/08/2020 5:00 PM
Binh Duong
-
-
Viettel
03/08/2020 5:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
- -
Quang Nam
03/08/2020 5:00 PM
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Quang Nam
03/08/2020 5:00 PM
Ha Noi TT
- -
Thanh Hóa
03/08/2020 5:00 PM
Ha Noi TT
-
-
Thanh Hóa
03/08/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
- -
Ho Chi Minh City
03/08/2020 5:00 PM
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Ho Chi Minh City
03/08/2020 5:00 PM
Nam Dinh
- -
Da Nang
03/08/2020 5:00 PM
Nam Dinh
-
-
Da Nang
03/08/2020 5:00 PM
Sai Gon
- -
Than Quang Ninh
03/08/2020 5:00 PM
Sai Gon
-
-
Than Quang Ninh
EURO 2020
NGOẠI HẠNG ANH
Có thể bạn quan tâm
P